تلاش جمهوری اسلامی ایران در راستای دور نگه داشتن جامعه شرق کوردستان از رسانه های مخالف و خارجی

KMMK,

در چند روز گذشته نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مریوان اقدام به جمع آوری دیشهای ماهواره بر روی بامهای خانه ها کرده اند.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بدون اطلاع قبلی و بدون مجوز به بام خانه های مردم رفته اند و دیشهای ماهواره را جمع آوری کرده اند. این اقدام مامورین امنیتی همچنین موجب رعب و وحشت در برخی از منازل شده است و در صورت مقاومت صاحبان خانه ها از سوی این نیروها مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.گزارشهایی در این باب در شهر سنە نیز پخش شدەاست .

صدا و صیمای جمهوری اسلامی ایران یکی از منابع اصلی نشر اخبار غیر واقعی و کاملا در خدمت سیاستهای حکومت است و با هماهنگی نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران درصدد هستند تا هرگونه صدایی غیر از سیاستهای حکومتی را از جامعه دور نگه دارند و در این راستا اقدام به جمع آوری دیشهای ماهواره کرده اند.

جمعیت حقوق بشرکوردستان