انفجار در مهران بە زخمی شدن دو‌ نفر انجامید

KMMK:
دوشنبە ۲۳ مهر ۱۳۹۷, انفجار مین باقی مانده از جنگ دو مجروح برجای گذاشت.
مجروحین حدیث صیدی ۲۳ ساله که از ناحیه گردن و سینه آسیب دیده و برادرش رضا صیدی ۲۲ ساله که از نواحی شکم وهردو دست بشدت مجروح شده است
برپایه همین گزارش مصدومین با بالگرد هلال احمر به ایلام منتقل شده و در بیمارستانی در ایلام در حال مداوا هستند.

بر پایه همین گزارش احتمال اعزام رضا صیدی بدلیل شدت جراحت دست به تهران زیاد است.
با گذشت چندین دهه، جمهوری اسلامی ایران اقدام به پاکسازی کامل میادین مین نکرده و مین های کاشته شده همواره قربانی میگیرند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان