جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

پلمپ محل کسب کار بازاریان اعتصابی در سنە از سوی ادارەی اماکن ایران

KMMK:
در پی اعتصاب گستردەی چندین شهر شرق کوردستان در ١٦ مهرماە طی اقدامی سرکوبگرانە اداره نظارت بر اماکن عمومی ایران تعدادی از مغازەها و محل کسب کار بازاریان اعتصابی را پلمپ کرد.
اداره نظارت بر اماکن عمومی ایران در شهر سنه دلیل پلمپ محل کسب کار بازاریان اعتصابی را “شرکت در تحصن شانزدهم مهرماه” اعلام کرده است.
این اداره کە مستقیمأ تحت نظارت نهادهای امنیتی قرار دارد گفتە است “واحدهای صنفی به موجب ماده ٢٧ قانون نظام صنفی پلمپ گردیده و به استناد تبصره ٢ ماده ٢٧ قانون کسانی که پلمپ یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.”

شایان ذکر است روز دوشنبه شانزدهم مهرماه، علاوە بر چند شهر کشور بازاریان شهرهای سنه، کرماشان، سقز، بانه، بوکان، میاندوآب، پاوه، سردشت و پیرانشهر در اعتراض بە گرانی و نوسانات ارزی و افزایش تورم اعتصاب کردند.
قابل ذکر است که چهارشنبه ۲۱ شهریور نیز، اعتصاب عمومی در برخی شهرهای شرق کوردستان، در اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی کورد و حمله موشکی سپاه پاسداران به احزاب کوردستانی شکل گرفته بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

آزادی یک شهروند با تودیع قرار وثیقه

Bilal Enferadi

آتش سوزی عمدی در بیدزارهای “تموغە”

بازداشت ٢٥ كولبر و مصادره اموال آنها از سوى سپاه پاسداران