خودكشى يک زندانى كورد در اورميه

KMMK:

١٨ مهـر ١٣٩٧ خورشيدى، يك زندانى كورد به نام محمد اهـوپا، سن ٣٣ ساله و متأهـل داراى دو فرزند در حمام بند ١٥ زندان جمهوری اسلامی در اورميه اقدام به خودكشى نموده و به زندگى خود خاتمه داد.

به نقل ازهـرانا، نامبرده به ٢٥ سال حبس محكوم شده كه ٦سال از حبس خود را سپری نموده بود، اتهـام وارده به نامبرده فروش مواد مخدر بوده، و علت خودكشى وی عدم موافقت با درخواست مرخصى ايشان بوده است.

شايان ذكر است كه به علت اهـميت ندادن مسئولان زندان به درخواست زندانيان براى گرفتن مرخصى، ناچاراً اقدام به پايان دادن به زندگى خود مى نمايند.

در هـمين ارتباط، در ٢٧ شهـريور ١٣٩٧ در زندان جمهوری اسلامی در سنه ٥ زندانى به علت مشكلات خانوادگى و رد در خواست اين زندانيان جهـت گرفتن مرخصى از سوى قضات دادگاه, اقدام به خودكشى کردند.در نتیجه اقبال خسروى ٣٦ ساله از بند ٦ زندان جمهـورى اسلامى ايران در سنه جان خود را از دست داده است.

همچنین یک زندانی دیگر در تاريخ ٢٤ شهـريور در زندانى در شهـر زاهـدان به هـمان علت و بوسيله خوردن قرص به زندگى خود پايان داد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان