جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

آتش سوزی گسترده در جنگل های اطراف سردشت

KMMK:  شنبە ۳شهریور ۹۷ جنگل های اطراف روستای شینوه و بێزیلێ در شهر سردشت دچار حریق شده است.ایت آتش سوزی به حدی بوده که بسیاری از جنگل‌ها و مراتع این منطقه در آتش سوخته اند.
قابل ذکر است که احتمال گسترش این آتش سوزی و سرایت به بخشهای دیگر وجود دارد.
هنوز از علت این آتش سوزی خبری منتشر نشده است، ولی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به بهانه حضور نیروهای احزاب کوردستانی ، بارها اقدام به آتش زدن جنگل های کوردستان کرده‌اند.
امسال نیز به مانند سال‌های گذشته چندین هکتار از جنگل های کوردستان در آتش سوختەاند و حکومت ایران کوچک ترین اقدامی جهت کنترل و خاموش کردن این آتش سوزی انجام نداده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

تداوم حوادث ناگوار در جادهاى غير استاندارد كوردستان

شهادت نامە خدیجە مهدی پور زندانی سیاسی اهل ایلام

کشته شدن یک شهروند معترض در کرماشان