مردم زلزله زده کرماشان در خطر شیوع بیماری

KMMK:در چند روز گذشته بیش از یکصد تن از ساکنین مناطق زلزله زده در ” ثلاث باباجانی” به دلیل اسهال و استفراغ شدید به بیمارستان منتقل شده اند.

به گفته اهالی منطقه کنترل وضعیت موجود کنترل خارج شده است و حتی ارژانس و مراکز درمانی قادر به کنترل و تعیین علت شیوع این بیماری را ندارند و احتمال داده اند که علت این اپیدمی مصرف آب آلوده باشد.

با وجود گذشت مدت طولانی از وقوع زلزله کرماشان اما با کمترین توجهات از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران روبرو شده اند و مردم بیشتر مناطق با کمترین امکانات معیشتی و خدمت گذاری در شرایطی غیر قابل زیست به حیات خود ادامه میدهند، این درحالیست که در این مدت درصد بالای از سرمایه ای که برای احیا و کمک به مردم مصیبت دیده کرماشان در نظر گرفته نشده بود به کشورهای همسایه ایران و کمک به گروههای تندرو اختصاص داده شده است، مردم زلزله زده کرماشان همچنان از آب غیر قابل شرب استفاده کرده و در مجاورت با زباله دانی و بدور از هرگونه امکانات به زندگی خود ادامه میدهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان