بازداشت ١٤ نفر در ادەنە کە ٤ نفر از انھا کودک میباشد

بازداشت ١٤ نفر در ادەنە کە ٤ نفر از انھا کودک میباشد

KMMK:
سەشنبە ٢٣ مرداد ماه ١٣٩٧  ، پليس حكومت تركيه با اتومبيل هاى زره پوش خود به منازل مردم شهر ادەنە حمله كرده و در جريان اين حملات ١٤ نفر شهروند عادى كه در ميان انها ٤ كودك نيز بود بازداشت كردند.

بر اساس گزارش رسيده ، پليس حكومت تركيه با توسل به زور و شكستن درب منازل شهروندان در محله كوچوك ديكيلى منطقه سيهان در استان ادەنە ، دست به جستجوى خانه ها و بازداشت شهروندان كردند.

تا اين لحظه مشخصات چند نفر از بازداشت شدگان اشكار شده كه بدين ترتيب است : خالد شاشماز ، سرحد تاتلى ، صالح فيليزتك ، باور شاهين و بارش آيدن .
حكومت تركيه ملت كورد در شمال كوردستان را تحت فشار سيستماتيك قرار داده و روزانه شهروندان عادى را بازداشت مى كند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان