تداوم ربودن شهـروندان عفرين از جانب سپاه نظامى تركيه

KMMK:پنجشنبه ٩اگوست ٢٠١٨، سپاه تركيه و گروهـهاى تروريستى وابسته به ان كشور، طى عمليات متجاوزگرانه اى به روستاى برج حيدر از توابع شهـرستان شير اباد عفرين دهـها نفر از شهـروندان اين شهـرستان را ربودند.

ان گروه تروريستى وابستە بە گردان هـمزه بوده و وابسته به كشور تركيه مى باشد كه توسط تعداد ٣٠ اتوموبيل به روستاى برج حيدرى از توابع شير اباد عفرين حمله ور شده و تعداد بيشمارى از شهـروندان اين شهـرستان را ربودند.

ادامه خبر حاكى از ان است كه ان گروه تروريستى متجاوز هـمه ى موبايلهـاى شهـروندان را غصب نموده، و امد و رفت را در روستا ممنوع نمودند.

اسامى تعداى از افراد رباينده شده بدين شرح مى باشد:

١- سيد على سليمان
٢- گوولى خيرى ٣٠ساله
٣- عبدلحي زكريا حسن ٢٢ ساله
٤- عگيد رشيد حسن ٢٦ ساله
٥- احمد رشيد حسن ٢٢ ساله
٦- محمد حسن ناسرو ٥٣ ساله
٧- باسل عدنان محمد ٢٢ ساله

جمعيت حقوق بشر كوردستان