وکلای کورد ضمن تبریک به کوچر بیرکار، از تبعیض و ناعدالتی‌های در کوردستان میگویند

KMMK:

جمعی از وکلای کورد در شرق کوردستان و ایران با انتشار پیامی، دریافت جایزه جهانی فیلدز ریاضی از سوی پرفسور کوچر بیرکار را تبریک گفتند.

این وکلای کورد ضمن تقدیر از این دانشمند کورد این گونه از ناعدالتی‌ها و تبعیض در کوردستان نوشته‌اند:

حضرتعالي نيك آگاهيد تاريخ اين ملت ٤٠ ميليوني مملو از آوارگي ،رنج و جنگ ،فقر و نابرابري بوده است و هم اكنون در همان مريواني كه شما زاده شديد هزاران شهروند جوان مشغول كولبري هستند كه هر آن در صورت داشتن فرصت برابر ،امكان داشت مي توانستند بسان حضرتعالي در جهان مطرح و صاحب چنين جوايز ارزشمندي شوند.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب پروفسور كوچر بيركار دريافت جايزه‌ی جهاني رياضي فيلدز توسط حضرتعالي موجبات خرسندي و شادماني ملت ايران و خصوصا ٤٠ ميليون ملت کورد در اقصي نقاط جهان گرديد.

بالطبع كوردستان به خود مي بالد كه چنين فرزنداني را در دامان طبيعت بكر و زيباي خود پرورش داده و شما به عنوان فرزند برومند و دانشمند اين مردمان شريف ،توانستيد خنده بر لبان ٤٠ ميليون مردم كورد مظلوم و ستمديده بياوريد.

حضرتعالي نيك آگاهيد تاريخ اين ملت ٤٠ ميليوني مملو از آوارگي ،رنج و جنگ ،فقر و نابرابري بوده است و هم اكنون در همان مريواني كه شما زاده شديد هزاران شهروند جوان مشغول كولبري هستند كه هر آن در صورت داشتن فرصت برابر ،امكان داشت مي توانستند بسان حضرتعالي در جهان مطرح و صاحب چنين جوايز ارزشمندي شوند.

ما جمعي از وكلاي كورد ايران ضمن تبريك به حضرتعالي و اين ملت عظيم ،بر اين باوريم كه فرهنگ و تمدن كوردستان و ايران شايسته ي بهترين هاست و بر خود مي باليم كه شما در جهان بهترين در دنياي پر رمز و راز رياضي شديد تا اندكي از بار غم و آوارگي و جنگ و تبعيض فارغ شويم و اين ٤٠ ميليون نفر خرسند و شادمان از اين افتخار باشند.

١- حسين احمدي نياز ٢-احسن حسن پور ٣-لقمان مرادي ٤-صباح كاظمي ٥-مصلح قرباني ٦-مرضيه زندكريمي ٧-فيروز شاكري ٨-محمود كرم پور ٩-دنيا رضايي ١٠-حسن زند كريمي ١١-علي ساكني ١٢-بهزاد حكيمي زاده ١٣-کاوه اسدی ۱۴_فرزاد بنی بشر ۱۵_بهزاد نوری ۱۶_هانا ذکری ۱۷ گلنار عمرانی ۱۸محمد خالد فائز ۱۹ کوروش قادری ۲۰ژیلا زند کریمی ۲۱ آزاده احمدی ۲۲ محمدرضا غفاری ۲۳_ حسین عشقی ٢٤-سرگل ميرزايي ٢٥-حميد حاتمي زاده ٢٦- الهام تيموري ۲۷-فرزاد محمدی ٢٨-بيان خاوري ٢٩- سيّد مهدي ساعدي ۳۰ساسان محمدی ۳۱ نشمیل خیاط ۳۲ صابر گلینی ۳۳ بهزاد مرادی ۳۴ افشار خالدیان ۳۵ توفیق ساعد موچشی ۳۶ ثریا اکبری ۳۷ صابر فهیم پور ۳۸ افشار خالدیان ۳۹نسیم جلالی زاده ٤٠-غلامرضا رضايي ٤١- خسرو محمد ويسي ٤٢-ناصح رحمان نژاد ۴۳-حامد محمدی ٤٤-صادق ساعد موچشي ٤٥-سيد هيمن مجيدي ٤٦-زانيار آقايي ٤٧-پرويز پروين ٤٨-منا بهرامي ٤٩-آرزو يعقوب نژاد ٥٠-اسفنديار آبنوس

جمعیت حقوق بشر کوردستان

@kmmkkurdistan

وکلای کورد ضمن تبریک به کوچر بیرکار، از تبعیض و ناعدالتی‌های در کوردستان میگویند