بازداشت بیش از ۲۷ شهروند در مریوان

kmmk: طی چند روز گذشته ۲۷ شهروند کورد اهل شهر مریوان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شدند.

بر اساس این گزارش در این یورش به روستای «دَری ۱۶ نفر» روستای «چور و ننه ۵ تن» در روستای «شیخه کویره ۳ تن» و در روستای «گویزه کویره ۲ نفر» روستای گولچیر «۱ تن» بازداشت‌شده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است در روستاهای خرابات، لنجاوا، شیخەکویرە و بالک  ده‌ها شهروند دیگر بازداشت‌شده‌اند. ولی از هویت بازداشت‌شدگان به دلیل فضای امنیتی حاکم بر شهر مریوان و ایجاد رعب و وحشت از سوی نیروهای امنیتی تاکنون اطلاعی به دست نیامده است.

اسامی سه تن از بازداشت‌شدگان اکبر صمدی فرزند اسماعیل اهل روستای «گولچیر»، عثمان دلاویز اهل روستای «گویزه کویره» و محمد کرمی اهل روستای «گویزه کویره» برای جمعیت حقوق بشر کوردستان احراز گردیده است.

خبر تکمیل می‌شود

جمعیت حقوق بشر کوردستان