جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

بازداشت یک جوان کورد در پاوه

kmmk: پنج شنبە ٢١ تیر ۱۳۹۷ سوران احمدی ساکن پاوە از سوی ادارە اطلاعات ایران در این شهر شرق کوردستان احضار و بازداشت شدە است.

سوران احمدی در ٢٢ فروردین سال گذشتە نیز بە اتهام حمایت از احزاب اپوزیسیون کوردستانی بازداشت شده بود، نامبرده همراه با برادر و سە شهروند دیگر پاوه ای بازداشت شدە بود ، نامبرده پس از ٢٠ روز با تودیع وثیقە آزاد شدە بود.

قابل ذکر است که اطلاعات منتشر شده حاکی از آن است که سوران احمدی از بیماری تشنج سرع رنج میبرد، نامبرده در هنگام بازداشت دارویی به همراه نداشته که باعث میشود که سلامتیش در خطر باشد.

خانواده نامبرده به ادارە اطلاعات ایران در این شهر مراجعه اما هیچ جوابی بە آنها داده نشده و همین موجب شدە تا آنها مقابل فرمانداری پاوە دست بە اعتصاب بزنند.

قابل ذکر است که فرید احمدی برادر سوران بە ١٠ ماه حبس محکوم شدە بود کە بهار امسال پس از اتمام دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

اعزام به مرخصی استعلاجی صلاح الدین شریف‌زاده

کولبرکورد در منطقه “شنو” در شرق کوردستان به قتل رسید

قتل جوان ۱۸ سالە توسط نیروهای مسلح حکومت ایران در کرماشان