انفجار مین در قصرشیرین راننده بولدوزر را زخمی کرد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است شرکت مین‌زدایی زیر نظر وزارت دفاع ایران مشغول پاکسازی اراضی کشاورزی از وجود مین‌های به جای مانده از دوران جنگ ایران و عراق هستند.
در جریان پاکسازی اراضی کشاورزی از وجود مین‌های به جای مانده از دوران جنگ ایران و عراق در منطقه خسروآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان قصرشیرین در شرق کوردستان ، راننده بولدزری با انفجار مین مواجه می‌شود و هم به بولدوزر خسارت می رسد و هم خود راننده دچار صدماتی می‌شود.
این راننده بولدوزر به دلیل انفجار صورت گرفته دچار نوعی موج‌گرفتگی می‌شود و بلافاصله به بیمارستان قصرشیرین انتقال داده می شود.
لازم به ذکر است استان کرماشان در بهمن سال 1391اعلام گردید از وجود هرگونه مین پاکسازی شده است و بعد از این تاریخ تا کنون 184 تن قربانی انفجار مین در این استان شده اند . این جشن پاکسازی که با تحویل سند اتمام پاکسازی همراه بود همواره مورد ایراد متخصیصین و بعضی مسئولان استان بود . هم اینک مرکز مین زدایی به عنوان متولی امر مین به صورت کاملا پنهانی کار پاکسازی را در این استان ادامه میدهد که ان هم برابر با استاندارد های پاکسازی بین المللی نیست واحتمال تلفات در این اراضی که پاک اعلام شده اند بسیار میرود