مراتع و علفزارهای ماولوی ربط در آتش میسوزد

KMMK :

از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ هجری شمسی چندین بار علفزارها و مراتع روستای ماولوی ربط از توابع شهرستان سردشت در شرق کوردستان از طرف افراد ناشناس آتش زده می شوند که باعث ضرر و زیان های زیادی بە مراتع و مزارع و جنگلهای خودرو شدەاست .

مردم منطقه نیز این آتش افروزیهای را به عوامل اطلاعات سپاه پاسداران نسبت میدهند. از طرفی هیچ تیم آتش نشانی به این منطقه اعزام نشده است و به دلیل وزش باد و حجم زیاد آتش،مردم محلی در توان نداشتند آتش را مهار کنند .

در همین میان در فصول پاییز و تابستان به کرات مراتع ،علفزارهاو جنگل های شرق کوردستان عمدا از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اتش زده می شوند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان