تشدید انزوای تحمیلی بر اوجالان / ترکیه تمامی راەهای ارتباط او را قطع می کند

KMMK :دادگاه جمهوری ترکیه حکم داده است که همه ی ارتباطات تلفنی ، قرار ملاقات و نوشتن را از اوجالان سلب نماید ، به این شیوه در انزوا قرار دادن اوجالان سیاستمدار برجسته کورد را شدت می بخشد .

دادگاه ترکیه در بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ بیش از یانزده بار اوجالان را محکوم کرده است ، همچنین ۱۵۶ صفحه از نامه هایش به عنوان پشتیبانی و آماده کاری برای کودتا ی ۱۵ م تیر قلمداد کرده است .

روز دوم آیار دادگاه ترکیه اعلام کرد به دلیل وضعیت فوق العاده و عملیات علیه پ ک ک این درخواست را قبول کرده و همه ی ارتباط را با اوجالان قطع می نماید .
بعد از این اقدام دولت ترکیه، وکلای اوجالان علیه این حکم اعتراض کردند اما دادگاه اعتراض آنان را رد کرد . سرانجام دولت ترکیه اعلام کرد که به مدت شش ماه تمام ملاقات ها را با اوجالان قطع خواهد کرد و به مدت سه ماه نیز آقای اوجالان حق مکالمات تلفنی و نوشتن نامه به بیرون زندان امرالی را نخواهد داشت .

جمعیت حقوق بشر کوردستان