تداوم انزوای اوجالان/ رد ۷۵۷ باره درخواست دیدار وکلای اوجالان به منظور دیدار با وی

KMMK: وکلای عبدالله اوجالان، یکی از رهبران کورد که در زندان دولت ترکیه است، برای بار ۷۵۷ به دادگاه حکومت بورسا مراجعه کردند و درخواست دیدار با نامبرده در زندان امرالی را تقدیم دادستان دادگاه کردند اما درخواست وکلا از سوی دادستان دادگاه بورسا رد شده بود.

اوزگول اورول، ابراهیم بیلمز، محرم شاهین، وکلای عبدالله اوجالان برای بار ۷۵۷ خواستار دیدار با موکل خود در جزیره امرالی شدند اما درخواستشان بار دیگر پزیرفته نشد.
دادستان همانند ۷۵۶ دفعه قبلی به بهانه های همچون ” خراب بودن کشتی “، ” دردست تعمیر بودن کشتی ” یا ” شرایط امنیتی ” مانع رفتن وکلای اوجالان به امرالی شد.

قابل ذکر است که: وکلای عبدالله اوجالان در روز ۲۷ ژوئن ۲۰۱۱ میلادی تا کنون قادر بە ملاقات با وی نبودە اند. حکومت ترکیه در تلاشند تا با ایت اعمال خود آقای اوجالان را شکنجه دهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان