جلوگیری از برگزاری مراسم مذهبی و تاریخی کومسای

KMMK: مراسم کومسای یکی از مراسم مذهبی و کهن در منطقه هورامان است که پس از گذشت ۴۵ روز از بهار در منطقه هورمان در شهرستان سولاوا «سروآباد» برگزار میگردد و قسمتی از میراث فرهنگی هورامان«اورامانات» بوده و هر ساله گردشگرهای بسیاری به منظور مشارکت در این مراسم در این مکان گردهم می آیند.

بر اساس اطلاعات در مورد مراسم کومسای، امسال بخشدار و مُلای مسجد روستا مانع برگزاری مراسم شده‎اند و این مراسم که قرار بود روز جمعه گذشته برگزار شود را برهم زده اند.

امسال نزدیک به بیست هزار نفر برای شرکت در مراسم رفته بودند که بیشتر این افراد گردشگر بودند و از شهرهای دیگر ایران آمده بودند. مراسم از همان ابتدا با سالهای گذشته متفاوت بود، در مراسم امسال تا ظهر هیچ اطلاعاتی در موردشیوه برگزاری مراسم به شرکت کنندگان گفته نشده بود و بعداز ظهر اعلام کرده بودندکه زن و مرد باید از هم تفکیک شوند و زنان در پشت سر مردان قرار بگیرند، همچنین گفته شده که این مراسم یک مراسم آیینی است و زنان نباید در آن مشارکت داشته باشند و مستقیما به زنان گفته بودند که بی حجاب هستند و مانع مشارکتشان در مراسم شده بودند.

زمانیکه شرکت کنندگان محل را ترک نکرده و خواهان برگزاری مراسم شده بودند امام جمعه روستا گفته بود: که مانع برگزاری مراسم میشود! زیرا زنان بی حجاب در مراسم شرکت دارند و اساسا آنجا جای زنان نیست و همچنین زن و مرد مختلط‎ اند و این کار ضد اسلام بوده و بر این اساس مانع برگزاری مراسم شده بودند.

مورد ستم قرار دادن زنان و ممانعت از دیدن این مراسم که از میراث فرهنگی و دیرینه هورامان است. مورد انتقاد شدید می‎باشد زیرا حقوق نیمی از جامعە زیر پا نهادە شدە، بهانە حجاب زنان و جلوگیری از مشارکت زنان در مراسم تاریخی کوماسی به بهانه حجاب جای انتقاد دارد. جمعیت حقوق بشر کوردستان این ستم که در حق زنان روا داشته شده را محکوم میکند و از فعالان مدنی خواستار است فعالیت خود ار فزونی بخشیده تا از تکرار دوباره چنین رفتاری بر ضد زنان جلوگیری شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان