بازداشت ٢٥ كولبر و مصادره اموال آنها از سوى سپاه پاسداران

Kmmk: روز ١٣ ارديبهشت ١٣٩٧ شمسى، سپاه پاسداران ٢٥ كولبر كورد را در “كوه ته ته ” هورامان تحت محاصره خود قرار داده آنان را بازداشت و اموالشان را نيز مصادره كردند.

به نقل از گزارش، اين كولبران پس از بازداشت به پاسگاه “هانەگەرمەلە” و امروز بە شهر پاوه منتقل شدند و به انها اعلام كرده‎اند كه فردا روز ١٥ ارديبهشت در دادگاه اين شهر محاكمه مى شوند.

لازم به ذكر است كه، بازاريان و كولبران مردم شرق كوردستان مدت ٢٠ روز است كه دست به تجمع اعتراضى و اعتصاب به دليل بستن دروازه هاى مرزى و افزايش نرخ گمرك زده‎اند. و حكومت جمهورى اسلامى بە ھیچ یک از خواسته هاى اعتصابيون تن نداده و فشار را بر اقشار فرودست و كم درامد شرق كوردستان روز به روز بيشتر مى كند، شرايط در برخى از شهرها همچون بانه و مريوان امنيتى شده و هر روز بر تداوم دستگيرى، مصادره اموال و تيراندازى به سوى كولبران افزايش ميابد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان