جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

تداوم اعتصابات و اعتراضات شهرهاى شرق كوردستان

Kmmk :

امروز شنبه ٨ اردیبهشت ١٣٩٧ شمسى ، اعتصابات عمومى شهرهاى شرق كوردستان در اعتراض به مسدود شدن معابر مرزى شرق و جنوب كوردستان دومین هفته خود را كامل كرد و بازار و كسبه شهرهاى سقز و بانه همچنان در اعتصاب بسر مى بردند .

بنابه گزارش رسيده ، هيأتى از حكومت جمهورى اسلامى جهت حل اين بحران به شهر بانه امده ولى مردم با پهن كردن سفره خالى و سر دادن شعار همچون سفره خالى برابر با ناهنجارى اجتماعيست و كولبر گرسنه است اعتراض خود را نشان دادند.

در خبری تایید نشدە بازاریان شهرستان مشهد اعلام همبستگی و پیوستن بە اعتراضات کوردستان کردەاند .

لازم به ذكر است كه ، اين سیاست حكومت جمهورى اسلامى موجب بیکاری دهها هزار نفر از کولبران شده است. علاوه برآن کسب و کارصدها هزار نفر دیگر از مردم شهرهای مرزی شرق كوردستان که در واقع دروازه اقتصاد دیگر مناطق ايران هم می باشد را با رکود مواجه ساخته است.

ورشکستگی اقتصادی، حكومت جمهورى اسلامى موجب شده كه از ارائه هرگونه راه حل برای کاهش مشکلات معیشتی مردم نا توان کردەاست .

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

خودکشی یک سربازکورد هنگام مرخصی

مرگ کارگر سقزی در اثر صانحه کاری

بازداشت چهار فعال مدنی از شهروندان بوکان