سکوت حکومت در برابر خواسته‌های به حق اعتصاب کنندگان، تایید بر سیاستهای تبعیضی حکومت ایران است

kmmk: اعتصاب ها و اعتراضات سراسری شرق کوردستان که از شهر بانه آغاز شد، اعتراض به حق جامعه دانسته و بر این باور است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاستی رسمی باعث ایجاد وضعیت فعلی حاکم بر فضای اقتصادی و بازار کار جامعه شرق کوردستان شده است.

عدم تخصیص بودجه کافی، فراری دادن سرمایه، ایجاد ناامنی، عدم ایجاد زیربنای های اساسی و… همیشه سیاست رسمی حکومت ایران بوده است که از یک طرف سبب رشد شدید بیکاری در شرق کوردستان شدە و از طرفی دیگر سبب ایجاد شغلهای کاذبی مانند کولبری شده است.

کولبری که نتیجه سیاستهای تبعیضی و مغرضانه ج.ا.ایران میباشد، به تنها منبع درآمد بسیاری از خانوارهای شرق کوردستان تبدیل شده است. قابل ذکر است که تاکنون صدها کولبر در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای نظامی و مرزبانی ایران جان خود را از دست داده و زخمی شده‌اند.

مردم معترض در شهرهای بانه، مریوان، جوانرود و… خواستار تخصیص بودجه کافی، ایجاد شغل، سرمایه‌گذاری ، ایجاد زیرساخت های توسعه و ساخت کارخانه های تولید صنعتی در شرق کوردستان هستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن تأیید و تاکید بر خواسته‌های به حق جامعه کوردستان، اعتراضات مردم در شرق کوردستان را تلاش جهت دستیابی به حقوق خود میداند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان