کشتە شدن یک زن در جنوب کوردستان/ زنان قربانی فرهنگ مرد سالاری

KMMK: دوشنبه ۲۳ آوریل ۲۰۱۸ میلادی در شهر دهوک جنوب کوردستان یک زن معلول له کر و لال بوده به دست همسر خود به شیوه ی وحشیانه کشته شده است.

بر اساس اخبار رسیده: این زن که نام وی فاش نشده است دارای دو فرزند بوده و در مقابل چشم فرزندانش به شیوه وحشیانه و بدون دلیل کشته شده است.

حاکمیت فرهنگ مردسالاری در جنوب کوردستان به حامی و تکیه گاه مردهای جامعه تبدیل شده است و در بیشتر مواقع بدون دلیل و به دلایل پیش پا افتاده زنهای خانواده همچون مادر، خواهر، دختر و همسر مورد آزار و تندروی قرار میگیرند و در برخی مواقع نیز موجب کشتن زنان و دختران میشود و همچنین به دلیل عاکمیت طایفه گرایی دختران و زنان طایفه از سوی بیشتر مردان مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، معلولیت و نقص عضو نیز خود در این جامعه خصوصا در زنان به مشکل بزرگی تبدیل شده است و زنان و دختران دارای این شرایط کمتر دیده شده و از اهمیتی کمتری برخوردارند و در شرایط ترسناک و ناارام به مانند برده به زندگی خود ادامه میدهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان