ابتدای سال جدید و از سرگیری خودکشیها در شرق کوردستان/کامیران

KMMK : نهم فروردین ماه ۱۳۹۷ شمسی یک جوان ۲۴ ساله متاهل با نام ( ادریس کمانگر ) اهل شهر کامیران”کامیاران” واقع در استان سنه اقدام به خود کشی نموده و جانش را از دست داده است.

در این گزارش که به جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده، علت خود کشی این جوان مشخص نشده است. این دومین خودکشی جوانان در سال جدید در شرق کوردستان می باشد اولین خودکشی در شهرستان سردشت واقع در استان اورمیە گزارش شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان