کشته شدن یک کولبر دیگر در شهر سردشت

KMMK:دیروز ۶ فروردین ۱۳۹۷ خورشیدی یک کولبر کورد بانام “ابراهیم سلیمانی” اهل روستای کانی زرد سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته شد.

قابل ذکراست که نامبرده متاهل بوده و دارای چهار فرزند دختر است و تنها نان آور خانواده بود.

جمهوری اسلامی ایران کورکورانه کولبران را مورد هدف قرار میدهد, جمهوری اسلامی ایران در تلاش است ترس و هراس وبی اعتمادی در در جامعه کوردستان سیطره دهد و باوجود اعتراض و خبری کردن این سیاست غیر انسانی، بدون وقفه و بدتر از همیشه حتی قشر فقیر و تهیدست  شرق کوردستان، به خصوص کولبران و کاسبکاران را مورد حمله قرار میدهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان