مجروح شدن دو کولبر بر اثر انفجار مین

جمعیت حقوق بشر کوردستان KMMK:

امروز ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ خورشیدی در مرز روستای “برویشکانی ــ منطقه ی ننور” (مابین شرق و جنوب کوردستان) دو کولبر کورد که برادر هم نیز هستند با نامهای ” کامران و یادگار امینی” بر روی مین رفته و بر اثر عمل کردن مین و انفجار، کامران یکی از پاهای خود را از دست داد و حال یادگار نیز وخیم اعلام شده است.

قابل ذکر است که: در هشت ماهه پایانی امسال تاکنون ۴ کارمند و کولبر کورد بر اثر انفجار مین جان باخته اند و همچنین ۴۲ نفر نیز مجروح شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان