مشکل اصلی پروژه‎های احیای دریاچه اورمیه عدم تخصیص منابع مالی است

ک م م ک: با توجه به پروژه های ستاد احیای دریاچه ارومیه از سال ۹۴ و ارایه ۲۷ راهکار جهت احیای دریاچه اورمیه، عدم تامین منابع مالی در برنامه های ارائە شده دلیل اصلی تاخیر در اجرای پروژه های احیای دریاچه اورمیه میباشد .

فرهاد سرخوش، مدیر دفتراستانی ستاد احیای دریاچه اورمیە با بیان اینکه از زمان تشکیل ستاد احیا تاکنون متاسفانه هیچ پروژه آبرسانی به دریاچه اورمیه بدلیل عدم تخصیص اعتبارات کافی به مدار بهره برداری نرسیده است گفت: بدلیل محقق نشدن پیشرفت ریالی برای تزریق به پروژه های ابرسانی دریاچه، دستگاهها ی اجرایی نمی توانند کار را به موقع به اتمام برسانند و تاکنون تنها ۴۶ درصد پیشرفت ریالی از محل صندوق توسعه ملی و ۴۰ درصد نیز از محل ماده ۱۰ و ۱۲ محقق شده است.

طبق برنامه بایستی ۸۵۰ میلیارد تومان از محل ماده ۱۰ و ۱۲ به حوزه ابریز دریاچه اورمیه تزریق می شد که تنها ۲۰۰ میلیارد تومان در ابان ماه سال جاری تخصیص یافته است. این درحالی است که هیچ ردیف اعتباری برای دریاچه اورمیه در سال ۹۷ مشخص نشده است.

نامبرده تصریح کرده است : چنانچه آبرسانی به دریاچه اورمیه مستمر انجام نشود شرایط دریاچه اورمیه وخیم تر می شود که تبعات ان بسیار بیشتر از حد تصور است.

تراز آب دریاچه اورمیه در بهمن امسال ۲۱ سانتی متر کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است و حجم آب دریاچه به یک میلیارد و ۲۵ میلیون مترمکعب رسیده است. بی آبی بستر دریاچه، موجب بلند شدن ریزگرد نمکی در مناطق مختلف شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان