سنە/ تداوم بازداشت شهروندان در شرق کوردستان

ک م م ک: کوروش آغاویسی شهروند اهل سنه در آخرین روزهای دی ماه ۱۳۹۶ خورشیدی از سوی نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در استان سنه، ربوده شده وتاکنون از سرنوشت وی هیچ اطلاعی در دسترس نیست.

یک منبع قابل اعتماد به KMMK اعلام کرده که بدون مجوز دادگاه، نیروهای امنیتی ایران در روستای “نیر” از توابع شهر سنه، به منزل کوروش آغاویسی یورش برده و اعلام کرده اند که نامبرده را به علت طرفداری یکی از احزاب کوردی در شرق کوردستان بازداشت کرده اند.

ربودن و بازداشت شهروندان در شرق کوردستان پس از اعتراضات اخیر در ایران و بویژه شرق کوردستان وسیعت بیشتری پیدا کرده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان