کامیاران / فقر کارگر شهردارى را مجبور بە خودسوزی کرد

جمعيت حقوق بشر كوردستان kmmk:

در گزارش تازه اى كه از شرق كوردستان به دست رسيده ، يك كارگر شهردارى شهر “كامياران ” به نام ” بيژن قلوزى ” ٤٥ ساله اقدام به خودسوزى و در راه انتقال به بيمارستان جان خود را از دست داده است.

بيژن قلوزى متأهل و داراى ٣ فرزند مى باشد.

شهر كاميران به غير از انكه مركز فقر و بيكارى است ، امارها نشان مى دهد كه اين شهر در رتبه اول خودكشى هاست و مدال شرم اين پديده خطرناك بايستى بر روى سينه سيستم جمهورى اسلامى اويزان كرد.

طبق گزراشهاى اخير ، شهرداريها براى دادن حقوق پرسنل خود در همه شهرها بايستى از منابع و درآمد شهردارى پرداخت شود و اين پرداختها از سوى ماليات و عوارض مردم تأمين بايد گردد.

اخيراً به دليل وضعيت نامناسب اقتصادى و مشکلات اخذ وامها در بخش ساخت و ساز افت شديدى داشته و منبع درآمد شهرداريها کە از قشر كم درآمد و فقير تأمين مى شود كه در نتيجه ان با كاهش درآمد روبرو شده و توان پرداخت حقوق كارمندان و بخصوص كارگران فصلى را نداشته و بيشتر انها ٣ يا ٤ ماه كه هيچ پولى دريافت نكرده اند و كه به فقر ، نااميدى و خودكشي منجر شده است.

طبق آمار جمعيت حقوق بشر كوردستان در هشت ماه گذشته ١٠ نفر در كاميران اقدام به خودكشى كرده و جان خود را از دست داده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان