کشته شدن یک کولبر کورد در بانه

کشته شدن یک کولبر کورد در بانه

KMMK
براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان امروز یک شنبه ۲۲ بهمن ماه جسد یک کولبر کورد با نام “شوانه رسولی” بادست و پای بسته در دره “هنجینه رشه” بانه پیدا شد.

بر اساس گزارش، نامبرده بیش از یک هفته است که ناپدید شده بود و پس از جستجوهای فراوان جسد نامبرده به صورت دست و پا بسته پیدا شده است، از دلیل و عامل قتل این کولبر تاکنون هیچ اطلاعی در دسترس نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان