تعین مهلت ۳۰ روزه برای فعال کارگری به منظور اجرای حکم تعزیری

ک م م ک :  “عثمان اسماعیلی” فعال کارگری که به دلیل مشارکت در روز جهانی کارگر به ۲ ماه حکم تعزیری محکوم شده بود، از طریق نامه ای در بخش اجرای احکام دادگاه مرکزی و انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز به ضامن وی هشدار داده شده است که طی ۳۰ روز باید خود را جهت اجرای احکام به دادگاه معرفی کند.

بر اساس این خبر عثمان اسماعیلی در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ خورشیدی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و پس از مدتی از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز به اتهام مشارکت در روز جهانی کارگر به یک سال حبس محکوم شد ولی وی به حکم در نظر گرفته شده اعتراض کرده و در دادگاه تجدید نظر حکم وی به ۲ ماه حبس تغیر میکند.

قابل ذکراست که حکم دوماه زندان در ۲۵ اردیبهشت سال جاری به وی ابلاغ گشته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان