ازاد شدن یکی از بازداشتیهای اعتراضات اخیر در اورمیه با تودیع وثیقه

ک م ک : روز شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ خورشیدی “آزاد پاویز” فرزند اسد اهل روستای “حق ویران” از توابع سلماس به قید وثیقه یک صد میلون تومانی آزاد شد.

قبل ذکر است که: نامبرده در جریان اعتراضات دی ماه سال جاری در اورمیه دستگیر شده بود و بدون هیچگونه محاکمه ای به زندان مرکزی اورمیه منتقل شده بود.
منابعی خبر از این داده اند که: آزاد پاویز در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر اورمیه مورد شکنجه قرار گرفته و سپس به بند معتادین زندان مرکزی اورمیه منتقل شده بود.

همچنین در ادامه این بازداشتها در اورمیه نیز سه نفر دیگر با نامهای “متین خالدی” و “ابراهیم محمد پور” و ” امین زنده دل” نیز بازداشت شده و بعد از طی مراحل باجویی و شکنجه به بند جوانان زندان “دریا” منتقل شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان