حكم اعدام هدايت عبدالله پور ،ناروا ،ستمگرانه و شايسته ي ابطال است

ک م م ک: امروز دوشنبه ١٦ بهمن ٩٦ در زندان مركزي  جمهوری اسلامی ایران در  اورميه شرق کوردستان ، حسین احمدی نیاز وکیل هدايت عبدالله پور، توانستە نامبردە را حضورا ملاقات و مشارلليه وكالت نامه را امضا و رسما به عنوان وكيل ايشان در شعبه دوم محاكم انقلاب اسلامي اروميه اعلام وكالت كند .
نامبردە در خبری اعلام داشته‌اند که توانسته سه جلد پرونده هدایت عبدالله پور را مطالعه کند، اقای احمدی نیاز وکیل زندانی سیاسی کورد اعلام کرد که ديوان عالي كشور پيشتر حكم اعدام را لغو اما شعبه ي هم عرض مجددا اصرار بر اعدام مي كند .اتهام او بغي است و اين اتهام بدون تحقق عناصر تشكيل دهنده ي بزه اتهامي و عدم لحاظ كردن تفسير مضييق از قانون به نفع متهم مطرح شده است.
حكم هدايت عبدالله پور شايسته ي ابطال است، چون ،قانون ،اصول حقوقي ،مباني حقوق بشر و شرع اسلام آن را شايسته ي لغو مي داند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان