مرگ کودک دوساله در نقده به علت اشتباه پزشكى

جمعيت حقوق بشر كردستان kmmk: به نقل از مزوپوتاميا كوردستان نيوز، اشتباه پزشكى در نقده جان يك بچه دوساله بنام على حسنى پور را گرفت.

اين بچه دوساله كه دچار سرماخوردگى شده بود، روز پنجشنبه ١٢ بهمن به علت اشتباه پزشكى و پس از تزريق دارو دچار تشنج گرديده و در بيمارستان نقده فوت نمود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان