بيانيه ى “جاداك “در حمايت از مقاومت مردم عفرين

ک م م ک: جامعه دانشجويان و دانش آموختگان موسوم به ” جاداك ” شهر كرماشان از شرق كوردستان بيانيه اى در حمايت از مقاومت مردم عفرين و همچنين محكوميت حملات تركيه صادر كرده است.

در اين بيانيه آمده كه ، دولت نژادپرست تركيه كه رؤياى احياء امپراطورى عثمانى را در سر مى پروراند براى دستيابى به اين رؤيا از هيچ جنايتى دريغ نمى كند و به بهانه مبارزه با تروريسم با يك تهاجم تمام عيار نظامى ، منطقه عفرين و غير نظاميان را آماج حملات خود قرار داده است.

در ادامه افزوده اند، جامعه دانشجويان و دانش آموختگان كرماشان ، ضمن محكوم نمودن اين حملات ارتش تركيه به عفرين ، از همه دولتها ، نهادهاى بين المللى و خلق هاى آزادى خواه خواسته با تمام توان مانع جنايت دولت و ارتش تركيه شوند تا نسل كشي گسترده ديگرى از كوردها و اين بار توسط اردوغان در تاريخ ثبت نگردد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان