بى خبرى از سرنوشت دو تن از بازداشتيهاى پس از تظاهرات اخير كرماشان

ک م من ک : بعد از تظاهرات اخير اكثر شهرهاى ايران و شرق كوردستان ، نيروهاى امنيتى ده ها تن را كه به ان ظن داشته اند بازداشت و مكانهاى نامعلوم و ربوده اند و پس از چند روز جسد برخى از انها را تحويل خانواده هايشان كرده اند.

به نقل از خبر ، دو نفر به نامهاى ” آكو يارى ” فرزند فاتح و ٢٨ ساله ، متأهل و همچنين ” جميل ياراحمدى ” ٢٧ ساله و مجرد ، به مدت يك ماه كه در بازداشت هستند و با وجود پيگيرهاى مكرر خانواده انها تاكنون نتوانسته اند با انها ملاقات داشته باشند و حتى از مكان و سرنوشت انها هيچ اطلاعى ندارند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان