برخورد خشونت آمیز و غیر انسانی عوامل جمهوری اسلامی ایران بر ضد شهروندان کورد 

ک م م ک:  نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران با اعمال خشونت دو برادر کورد اهل سقز را به شدت مجروح کردە اند به شکلی که حال یکی از این افراد نامساعد اعلام شده و ویکی از آنها به کما رفته و در بیمارستانی در شهر تهران تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفته است.

روز شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹٦ خورشیدی در ۱۲ کیلومتری شهر سقز و در مسیر سنه به دیواندره جمعی از نیروهای پاسگاه “آوینان” به همراه سه دستگاه ماشین این پاسگاه به تعقیب و گریز یک کاسبکار کورد بانام “خالد شکراللهی” میپردازند و کاسبکار کورد از ترس اذیت و آزار این نیروها به روستای “عصر آباد” پناه میبرد و در این روستا ماشین خود را به جا گذاشته و خود را پنهان میکند و در آنجا از ترس پرونده سازی و جاسازی ادواتی غیر با برادر بزرگتر خود با نام “ابراهیم شکراللهی”تماس گرفته و از وی درخواست میکند که به پاسگاه برود و بعد از تفتیش ماشین قبض کنترل را بگیرد، ابراهیم به همراه برادر کوچکتر خود “اسمائیل شکراللهی” خود را به پاسگاه رسانده که در همان حال با این نیروها در قابل در پاسگاه مواجه میشودن اما هنگامی که از ماشین پیاده میشوند تا با مامورین گفتگو کنند، ماموری که پشت ماشین خالد است، ابراهیم را باماشین برادرش زیر گرفته که در اثر ضربه بیهوش میشود و این دو برادر را مورد ضرب و شتم و الفاض رکیک و شنیع قرار داده به گونه ای که چندین بار بر اثر ضربات شدید بیهوش شده و سپس با آب آنهارا به هوش میاورند و مکررا مورد ضرب و شتم قرار میدهند.

ضاربان و عوامل جمهوری اسلامی ایران که در ضرب و شتم برادران شکر اللهی دست داشتند عبارتند از: جهانبخش سلیمی، مسئول پاسگاه/ امید قهرمانی جانشین مسئول پاسگاه/ مهدی گماری/ رحیم ارجلو

جمعیت حقوق بشر کوردستان