قتل عام شهروندان عفرین بە دست ترکیە / جنازە پنج نفر در زیر آوار ساختمانی بمباران شدە پیدا شد

ک.م.م.ک: امروز تیم‌های نجات امداد جسد پنج شهروند قتل عام شده در منطقه ماباتا در عفرین را از زیر آوار بیرون کشیدند که صبح امروز با بمباران جنگنده‌های ارتش ترکیه جان سپرده بودند.

جنگنده‌های ارتش ترکیه صبح امروز هفت عضو یک خانواده را در منطقه ماباتا در عفرین قتل عام کرده ، افراد جان‌سپرده اهل ادلب بودند کە پیشتر به دلیل حمله گروههای تروریستی وابسته به تورکیه آوارە عفرین شده بودند.
اجساد پنج تن از هفت عضو این خانواده با تلاش تیم‌های امداد تا کنون از زیر آوار خارج گشته و هنوز جسد دو تن از زیر آوار خارج نگردیده است .
هویت جان سپردگانی که از زیر آوار بیرون آورده‌ شده‌اند ، به شرح زیر است ؛ طاها الختار ٤۰ ساله ، امینه خاتر ٤۰ ساله ، زکیه الختار و سلیمان الختار ۱٤ساله ، و اسرا الخاتر .

به دلیل حملات ارتش ترکیه به عفرین شمار قربانیان رو به افزایش بوده که تا امروز ٤۳ شهروند جان سپرده و بیش از ۱۰۰ شهروند دیگر زخمی شده‌اند که بیشتر این افراد کودکان و زنان و مردان سالخوده‌اند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان