مجروح شدن يك كاسبكار كورد در شرق كوردستان

مجروح شدن يك كاسبكار كورد در شرق كوردستان

بر اساس خبر جمعيت حقوق بشر كوردستان و برگرفته از سايت كولبر نيوز، عصر روز سه شنبه ٣ بهمن ١٣٩٦ شمسى، يك كاسبكار كورد بنام فرياد صالحپور اهل شهر بانه از سوى نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى هدف گلوله قرار گرفت و بسختى مجروح شد.
گفته ميشود اين اتفاق در نزديكى خارج شهر سقز روى داده و نامبرده در حال حاضر در بيمارستان شهر سقز بسترى مى باشد.
لازم به يادآورى است كه درطى ٨ ماه اخير بغير از كولبران و كاسبكاران كشته شده توسط نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى، ٤٣ كولبر نيز توسط اين نيروها زخمى شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان