حكم سنگين دادگاه اورميه براى يك هنرمند شرق كوردستان

 به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در روز ٢٧ دى ماه ١٣٩٦ خورشيدى يك خواننده كورد به نام “پيمان ميرزاده ” ساكن روستاى گنكچين از توابع شهر اورميه از سوى نيروهاى وزارت اطلاعات بازداشت شد.
بر اساس گزارش شبكه حقوق بشر كوردستان ، نامبرده پس از بازداشت ٢ هفته اى در بازداشتگاه اطلاعات شهر اورميه ، دادگاه انقلاب شعبه ٣ اورميه به اتهام خواندن اهنگهاى حماسي كوردى و تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى به شش ماه زندان محكوم شد.
نامبرده در بند ٣ زندان اورميه زندانيست و با وجود درخواست انتقال اين زندانى به بند زندانيان سياسى ولى از انتقال وى خوددارى مى كنند.
حكومت جمهورى اسلامى ايران از هر فعاليت هنرمندان ، نويسندگان و روزنامه نگاران شرق كوردستان ممنوعيت به عمل مى آورد و سالانه چندين تن از انان را به اتهام تبليغ عليه نظام اسلامى محاكمه و يا بازداشت مى كند.
جمعيت حقوق بشر كوردستان