احضار خسرو كوردپور روزنامه نگار و فعال حقوق بشرى به اداره اطلاعات مهاباد

جمعيت حقوق بشر كوردستان kmmk:

در تاريخ ١٧ دى ماه سال ١٣٩٦ ، خسرو كوردپور فعال حقوق بشرى مركز خبرگزارى مكريان نيوز در صفحه فيسبوك خود اطلاع داده كه اداره اطلاعات شهر مهاباد ، وى را به بهانه انتشار گزارشات حقوق بشرى شرق كوردستان و ايران به اين مركز امنيتى احضار كرده است.

خسرو كوردپور اعلام كرده كه اگر احتمالاً بازداشت شد دست به اعتصاب غذا خواهد زد . تا انتشار اين خبر هيچ اطلاعى از سرنوشت خسرو كوردپور در دست نيست.

لازم به ذكر است كه ، خسرو كوردپور به دليل فعاليت روزنامه نگارى و حقوق بشرى محكوم به حبس شده بود و كمتر از يك سال هست كه محكوميت ٥ ساله خود را سپرى و آزاد شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان