جان باختن يك كاسبكار كورد توسط نيروهاى انتظامى ايران

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز ٦ دى ماه سال ١٣٩٦ شمسي ، در ادامه كشتار كاسبكاران و كولبران كورد يك كاسبكار به نام ” رحمت سليمان زاده ” ٣٣ ساله و اهل شهر مهاباد از شرق كوردستان ازسوى نيروهاى انتظامى حكومت جمهورى اسلامى ايران مورد هدف تيراندازى قرار گرفت و جان باخت .

به نقل از گزارش رسيده ، نامبرده متأهل و داراى ٢ فرزند مى باشد ، براى بدست اوردن مايحتاج زندگى خود با حمل بار از شهر پيرانشهر به سوى شهر مهاباد در ميانه راه توسط نيروهاى انتظامى موردهدف قرار مى گيرد و جانش را از دست مى دهد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان