اعتراض كارگران شهردارى شهر مريوان

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز ٦ دى ماه سال ١٣٩٦ شمسي ، جمعى از كارگران شهردارى شهر مريوان از شرق كوردستان به دليل مطالبات مزدی پرداخت نشده چندین ماهه، دست به اعتراض جمعى در مقابل شهردارى اين شهر زدند .

به نقل از مركز خبرگزارى روز نيوز ، نزديك به ٢٠٠ نفر از كارگران شهردارى مريوان در مقابل شهردارى تجمع كردند و گفته مى شود نزديك به ٣٠٠ نفر از كارگران پنج ماه است كه مزدى دريافت نكرده اند و حقوق دريافتى چند ماه گذشته نيز مربوط به حقوق هاى معوقه سال گذشته بوده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان