خودکشی یک زن در شهر مهاباد

صبح امروز ۲۵. ۱۲. ۱۳۹۴ یک زن مهابادی در شرق کوردستان خود را حلق آویز کرد.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان «تاراعزیز‌پور» ۲۲ ساله اهل شهر مهاباد در شرق کوردستان، امروز ساعت۸ صبح  با طناب دار به زندگیش پایان داد. گفته شده است خودکشی وی به دلیل مسائل خانوادگی بوده است.

تارا عزیز‌پور مجرد وکارمند بانک در شهر مهاباد بوده است.

به دلالیل گوناگون آمار خودکشی در شرق کوردستان افزایش یافته است در ماههای  گذشته در شهر مریوان، سقز وسنندج و… شاهد خودکشی‌های از سوی زنان و کودکان بودیم.

قانونی که بتواند از زنان  در ایران محافظت کند. در قوانین جمهوری اسلامی گنجانده نشده،  بیشتر قوانین در راستای جامعه مرد سالار و زن ستیز پایه ریزی شده است. وجود این خلاء باعث خودکشیهای از این دست و جنایتهای ناموسی و… می‌شود.

آمار خودکشی در سال ۱۳۹۳ با توجه به آمار پزشکی قانونی در ایران ۴۰۵۵ بوده است، هر ساله آمار خودکشی در ایران بیشتر وبیشتر می‌شود.

خودکشی و حذف فیزیکی خود  دلایل متفاوتی دارد. تبعیض جنسیتی، عدم اطمینان به آینده، شرایط اقتصادی جامعه، گسترش موادمخدر، جرایم و آسیب‌های اجتماعی و بیکاری، احساس تنهایی می‌توانند مواردی اندک از این عوامل باشد. اساسی ترین عوامل در مورد خودکشی و گسترش ان قوانین مردسالارانە جمهوری اسلامی ایران و عقب ماندگی و سنتهای منفی در باب اقتدار  و تعمیق مردسالاری می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
15.03.2016