زخمى شدن یک كولبر ديگر توسط نيروهاى نظامى بانه 

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: شب گذشته ٣٠ آذرماه ١٣٩٦ شمسى در نزديكى روستاى زلى یک كولبر كورد با مشخصات «عادل محمد پور» فرزند ابراهيم اهل روستاى سیاومه در اثر شلیک نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران به‌شدت زخمى شد.

به گفته یک شاهد عينى: این کولبر کورد از ناحيه پشت با گلوله زخمى شده و در وضعيت بد جسمانى قرار دارد.
از شب گذشته تاكنون ٣ كولبر در مرز بانه زخمى شده‌اند. دو كولبر ديگرى  به نام‌های «مهدى احمد پور اهل روستاى بروشکانی و کارساز عزیزی اهل روستاى کیلی» از سوى نيروهاى مرزى ايران مورد هدف قرارگرفته و زخمى شدند.

و پس از مجروحيت اين دو كولبر توسط مردم بومى منطقه به بيمارستان شهر بانه منتقل شدند ولى از سويى نيروى حراست و مسئولين بيمارستان  به آن‌ها هشدار داده‌شده كه حق ملاقات ندارند و تا فردا صبح هم مورد عمل جراحى قرار نمی‌گیرند.

درحالی‌که كشته و زخمى شدن كولبران از سوى نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران ادامه دارد، مسئولين حكومتى اعلام کرده‌اند كار كولبرى ممنوع است و در تلاش‌اند ممانعت به عمل بياورند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان