زخمى شدن دو كولبر ديگر در شرق كوردستان 

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: پنج‌شنبه٣٠ آذرماه، دو كولبر با مشخصات «مهدى احمد پور» اهل روستای بروشکانی بخش «ننور» بانه  و «کارساز عزيزى» اهل روستاى کیله در مرز ننورِ از سوى نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران مورد هدف قرار گرفته و زخمى می‌شوند.

به نقل از گزارش؛ پس از مجروحيت اين دو كولبر مردم بومى منطقه آنان را به بيمارستان بانه منتقل می‌کنند، ولى بعداً از سوى نيروهاى حراست و مسئولين  بيمارستان اعلام‌شده كه هیچ‌کس حق ملاقات با آن‌ها را نداشته و تا فردا صبح هم  مورد عمل جراحى قرار نمی‌گیرند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان