ممانعت از حضور دمیرتاش در جلسه محاکمه

طبق گزارشهاى رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، مسئولان زندان شهرادرنه ترکیە اعلام كرده اند كه دليل منتقل نكردن دميرتاش به زندان اصلي ئامد براى دومين نشست دادگاهى فشار كاريست.

بە نقل از خبرگزارى روزنيوز، امروز ساعت ٩ صبح دومين نشست دادگاهى صلاح الدين دميرتاش رئيس مشترك حزب دموكراتيك خلق ها HDP در دادگاه آمد«دیاربکر» بدون حضور دمیرتاش برگزار شد.

هر چند پيشتر ديوان عالى قضائى تركيه اعلام كرده بود كه بايد دميرتاش در دادگاه حضور يابد ولى مسئولين زندان ادرنه از حضور وى ممانعت كردند.

مسئولين زندان ادرنه و فرماندهى پليس زندان با فرستادن نامه اى به دادگاه اعلام كرده اند به دليل فشار كارى زياد ، توان انتقال دميرتاش به دادگاه را نداريم.

ممانعت از حضور دميرتاش در دادگاه در حاليست كه، دادگاه عالى تركيه تا اكنون ٩٣ پرونده بر عليه دميرتاش تنظيم كرده ولی هربار بەبهانەهای واهی از حضور دمیرتاش برای دفاع از خود ممانعت مى كنند.

همچنين روز هفتم اين ماه قرار بود در انكارا دادگاهى براى وى برگزار شود ، و به وى اعلام كرده بودند كه از راه انترنت مى تواند در دادگاه شركت كند ولى نامبرده اين نوع دادگاهى را رد كرده بود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان