اعلام ممنوعیت عبور و مرور در تعدادی از روستاهای اطراف شهر آمد

بر اساس اطلاعات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان: در چهار روستا از توابع شهر پاسوری در آمد ممنوعیت عبور و مرور اعلام شد.

امروز اعضای استانداری آمد اعلام نمودندکه؛ در چهار روستای اطراف پاسور در آمد«دیاربکر» هر گونه عبور و مرور ممنوع میباشد.

روستاهایی که شامل این ممنوعیت میشوند عبارتند از: ییلاق، سموتکه، دیریک و اجکی سمو.

روژ نیوز با تکیه بر منابع محلی اعلام نموده است: در مناطقی که ممنوعیت عبور و مرور اعلام شده اند فعالیتهای ارتش ترکیه در این مناطق شروع شده است و انتظار میرود که جنگ وسیعی در این مناطق آغاز گردد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان