ضرب وشتم وبی احترامی بەکولبران توسط نیروهای مرزبانی ایران

طبق گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان شب گذشته(۱٤ آذر۱۳۹۶) تعدادی از کولبران در حالی که فاقد حمل هرگونه بار بودند در حین برگشت در مناطق مرزی سردشت توسط نیروهای مرزبانی ایران چندین ساعت بازداشت و مورد ضرب و شتم و بی‌احترامی قرار گرفتند.
یک کولبر کورد در سردشت به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:« غروب روز گذشته ۱۴ آذرماه، در منطقه مرزی “دشت کپران” از توابع سردشت کاروانی از کولبران کُرد که موفق به گرفتن حمل بار نشده بودند، بدون هیچ گونه باری در حین بازگشت توسط نیروهای مرزبانی بازداشت شده و مورد ضرب و شتم و بی‌احترامی قرار گرفتند.»
این کولبر کورد در ادامه اظهار داشت،« متاسفانه بدلیل اختیاراتی که دولت به نیروهای مرزبانی جهت برخورد با کولبران داده است هرزگاهی چنین برخوردهای زننده و قبیحی با کولبران صورت می‌گیرد و گاها بعد از ضبط بارشان، کولبران را در تاریکی شب لخت و پابرهنه رها و مجبور به بازگشت به روستاهای مرزی می‌کنند.»

جمعیت حقوق بشر کوردستان