روزنامه‌نگار و نویسنده کورد محبوس در زندان اعتصاب غذای خشک کرد

بر اساس اطلاعات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نویسنده و روزنامه نگار کورد “علی رضا سپاهی لائین” که در روز پنج شنبه ۹ آذر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، در اعتراض به بازداشت غیر قانونی وی دست به اعتصاب غذای خشک زده است.
نامبرده به علت انتشار مطلبی تحت عنوان “جهل تواناتر از سیل” در روز مذکور بعد از فراخوانی وی از سوی دادگاه شهر کلات و پس از رجوع بازداشت میشود و از سوی دادیار نظری برای علی رضا تشکیل پرونده شده و برای آزادی موقت وی قرار وثیقه بیست میلیون تومانی صادر میگردد و به دلیل اتمام وقت اداری، قرار بازداشت علی رضا صادر میگردد، اما با وجود کوشش خانواده نامبرده برای آزادی علی رضا به جایی نمیرسد و دادیار نظری به آنها اعلام میکند که پرونده برای انجام تحقیقات بیشتر به یکی از شعب بازپرسی فرستاده شده است و از تقبل قرار وثیقه خوداری مینماد، که این اقدام اعتصاب غذای علی رضا سپاهی لائین را در اعتراض به این رفتار دادیاری در پی داشته است.
قابل ذکر میباشد که علی رضا سپاهی لائین از شاعران و روزنامه نگار شناخته شده کورد شمال خوراسان در شرق کوردستان خالق بیشتر از ده کتاب به زبانهای کوردی وفارسی میباشد که به چاپ رسیده اند، وی پیشتر نیز چندین بار از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به دلیل همکاری و حمایت احزاب کوردی بازداست شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان