فقدان ایمنی پیشە ای این بار در جوانرو حادثه‌ساز شد

بر پایه گزارش رسیده جمعیت حقوق بشر کوردستان: یک کارگر اهل جوانرو«جوانرود» در شرق کوردستان بانام «مجید مولایی» فرزند رستم در حین انجام فعالیت روزمره کاری خود براثر انفجار کپسول گاز جان خود را از دست می‌دهد.

لازم به ذکر است که فقدان ایمنی پیشه‌ای در ایران و بخصوص در شرق کوردستان همواره حادثه‌ساز بوده و تاکنون چندین تن جان خود را ازدست‌داده و یا مصدوم و قطع عضو گشته‌اند و مسئولین ذی‌ربط جمهوری اسلامی ایران همواره در این مورد در کمال بی‌توجهی به سر برده و هیچ تدبیری برای رفع مشکلات پیشه‌ای نمی‌اندیشند و هرروزه شاهد صعود آمار حوادث کاری درجغرافیایی سیاسی ایران و به‌ویژه در شرق کوردستان هستیم.

جمعیت حقوق بشر کوردستان