جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

حمله دولت ترکیه به بادینان و بمباران این مناطق توسط هواپیماهای جنگی

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ هواپیماهای جنگی ارتش ترکیه روستای”مخاری” ار توابع منطقه “برا دوستی” جنوب کوردستان را بمباران میکنند.
بر اساس گزارش روژ نیوز؛ آخرین خسارات هواپیماهای جنگنده ارتش ترکیه ، در ۲۰ ما گذشته رخ داد، که در ۳ نقطه هواپیماهای جنگنده ارتش ترکیه مرزهای اقلیم کردستان را بمباران کردند، بر اثر این حملات ۱۰ شهروند غیر نظامی جان باخته اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

اعتراض روستاییان ره شه ده، حسن آوله، گویزه کویره و عصر آباد بە شهرداری مریوان

فاجعە زیست محیطی، فاز دوم سد داریان ستارت خورد

درادامە بازداشت پارلمانتاران کوردصباحت تونجل نیز بازداشت شد