۱۲۰هزار کودک زیر ۶ سال مبتلا به سوء تغذیه در ایران و شرق کوردستان

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، آذر اسماعیلی مدیرکل امور حمایت های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی در پیوند با کودکان مبتلا به سوء تغذیه اظهار داشته است که ۱۲۰ هزار کودک زیر ۶ سال مبتلا به سوء تغذیه در ایران وجود دارد. مناطق محروم که بیشتر شامل شرق کوردستان، بلوچستان و… میشوند بیشترین آمار را دارا هستند.
وی بیان کرده است : “۱۲۰ هزار کودک زیر ۶ سال مبتلا به سوء تغذیه در سطح کشور و ۲۵۰۰ کودک در استان کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است”.
این در حالی است که بیشتر منابع دولتی در عوض شکوفایی و توانمندی این مناطق، صرف افزایش کنترل های امنیتی میشوند.
با توجه به ظرفیت های زیاد در حوزه اشتغالزایی، فرهنگی و تحصیلی این افراد ،متاسفانه هیچ اقدامی جهت بهبود وضعیت آنها انجام نمی شود.

قابل ذکر است که نامبرده اظهار داشه است که “در کل کشور حدود ۲۱ هزار دانش آموز دختر و پسر ترک تحصیل کرده اند .
جمعیت حقوق بشر کوردستان